Beliggenhet

Gå gjennom disse portene, til Sanner Hotell. Etter 100 meter tar du til høyre og går opp til dette huset.

På baksiden her til venstre finner du Drengestua. Jomfruburet skimter du til høyre på bildet. 

Du kan også printe ut oversikten her